Hmong child

Booking Corner

No Service selected now

 

 

Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Bắc Hà (SP04)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm

Điểm đến: Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Bắc Hà
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần)

Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cán Cấu (SP05)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cán Cấu
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 5 hoặc thứ 6 hàng tuần)

Hàm rồng – Cát cát - Chợ Cốc ly (SP06)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Cát Cát - Chợ Cốc Ly
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần)

Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Bắc Hà (SP07)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Bắc Hà
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần)

Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cán Cấu (SP08)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cán Cấu

Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cốc Ly (SP09)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) - Chợ Cốc Ly
(Chương trình chỉ áp dụng với những khách xuất phát từ Hà Nội tối chủ nhật hoặc thứ 2 hàng tuần)

Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) – Hà Khẩu (SP10)
Thời lượng: 2 ngày - 1 đêm
Điểm đến: Hàm Rồng – Lao Chải - Tả Van (hoặc Tả Phìn) – Hà Khẩu

Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa - Hàm Rồng – Cát Cát – Hà Khẩu – Lào Cai (SP11)
Thời lượng: 3 ngày - 2 đêm
Điểm đến: Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa - Hàm Rồng – Cát Cát – Hà Khẩu – Lào Cai
 (3 ngày - 2 đêm chỉ áp dụng cho những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần)

Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van - Hà Khẩu - Lào Cai (SP12)
Thời lượng: 3 ngày - 2 đêm
Điểm đến: Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van - Hà Khẩu - Lào Cai
(3 ngày - 2 đêm chỉ áp dụng cho những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần)

Lào Cai – Cán Cấu - Bắc Hà - Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Cốc Ly - Lào Cai (SP13)
Thời lượng: 4 ngày - 2 đêm
Điểm đến: Lào Cai – Cán Cấu - Bắc Hà - Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Cốc Ly - Lào Cai
(4 ngày - 2 đêm chỉ áp dụng cho những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 6 hàng tuần)

Lào Cai – Cán Cấu - Sa Pa - Hàm Rồng – Cát Cát - Hà Khẩu - Lào Cai (SP14)
Thời lượng: 3 ngày - 2 đêm
Điểm đến: Lào Cai – Cán Cấu - Sa Pa - Hàm Rồng – Cát Cát - Hà Khẩu - Lào Cai
 (3 ngày - 2 đêm chỉ áp dụng cho những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần)

Lào Cai – Cán Cấu - Sa Pa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van - Hà Khẩu - Lào Cai (SP15)
Thời lượng: 3 ngày - 2 đêm
Điểm đến: Lào Cai – Cán Cấu - Sa Pa - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van - Hà Khẩu - Lào Cai
(3 ngày - 2 đêm chỉ áp dụng cho những khách xuất phát từ Hà Nội tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần)

Trang chủ | Giới thiệu | Điều kiện sử dụng | Bảo mật riêng tư | Liên kết | Sơ đồ Website | Liên hệ